Villkor &
integritetspolicy

Våra villkor när du anlitar oss och hur vi behandlar data under tiden vi arbetar tillsammans.

Ändringsdatum:
2018-05-25

Villkor

Logowebb är ett samarbete med mellan Logocorner och vebbdesajn. Vid fakturering kommer f.n. fakturor från respektive företag att skickas ut ev. kan det också skickas ut en gemensam faktura via Frilans Finans. 

Priser & betalning

Alla priser på logowebb visas exklusive moms. Betalningen är uppdelad i 2 delar, du betalar in ett förskott på 50% av den totala summan innan arbetet startar. Resterande belopp fakturerar vi i efterskott med betalningsvilkor 30 dagar netto, när inget annat överenskommit gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).  När vi ser att den första betalningen är gjord sätter vi igång med arbetet. 

Beroende på vilket paket ni beställer ingår det olika antal korrekturvändor.

korrektur/ändringar utöver de överenskomna debiteras med en timkostnad a´600 kr

Vid missnöje

Om vårat arbete mot förmodan ej fungerar och du som kund vill avsluta det, betalar du endast den första summan på 50% av totalbeloppet. 

Rättigheter

Logowebb har alla immateriella rättigheter på er beställda produkt, logotyp, visitkort, grafisk profil etc etc fram till dess att full betalning är genomförd. När full betalning är gjord för den beställda produkten har ni fulla immateriella rättigheter på den köpta/beställda produkten. Om ni använder den hosting vi erbjuder kan ni när som helst be om få webbplatsen flyttad till ett eget konto på Webflow. Innevarande månader för hosting kan dock ej flyttas till det nya kontot. 

Är min logotyp och webbplats unika?

Ja det är de, logowebb använder inga färdiga mallar. Logotypen och webbplatsen är speciellt framtagna för just ert företag.

Ändringsdatum:
2018-05-25

Personlig data

Logowebb, Logocorner och vebdesajn samlar in minimalt med personlig data. Det är e-post för kommunikation, namn och adresser för fakturering. Vi delar inte information till tredjepart mer än i de verktyg vi använder för kommunikation och fakturering. 

Behandling av personuppgifter (Gdpr)

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vid kontakt med oss lämnar du din e-postadress med vilken vår huvudsakliga kommunikation sker. Via vår chat sparas ditt namn då den är kopplad mot SmallChat som in sin tur kopplad mot kommunikationsplatformen Slack. Vid fakturering hämtas även personnamn och organisationsnummer in.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar epost, namn och organisationsnummer med de verktyg och program vi använder för att lösa våra uppdrag med våra kunder. Det är för kommunikation, fakturering och support. Man kan närsomhelst begära att få uppgifterna raderade i de applikationer vi använder men vi förbehåller oss rätten att spara uppgifter om det behövs för fortsatt fakturering eller för att en tjänst kunden beställt ska fortsätta fungera. 

Cookies

Vi sparar s.k. cookies för att kunna mäta trafiken på vår webbplats(Google Analyctics). Webflow som sköter hostingen för webbplatsen sparar också cookies för att kunna förbättra sina tjänster.

Överföring av personuppgifter

Vi kan självklart på begäran ta fram de uppgifter vi har sparade om dig.

Dina rättigheter

Tvåfaktorsautentisering

Som en extra säkerhetsåtgärd så har vi tvåfaktorsautentisering i de applikationer vi hanterar personliga data. Det betyder att när vi loggar in i applikationerna krävs förutom ett id och lösenord ytterligare en kod som i vissa fall skickas som ett SMS och i andra fall genereras en unik kod från en separat applikation. I vissa appliaktioner används även BankId som identifikation.